Exit mediation

Dunant Mediation

Mediation

“Praten begint met luisteren”

Soms is het al duidelijk dat werkgever en werknemer niet met elkaar verder willen.

DUNANT MEDIATION biedt dan exit mediation aan. Met elkaar in gesprek, om op een respectvolle manier, afscheid van elkaar te nemen. Afspraken maken waar beiden partijen achter staan als behoud van de arbeidsrelatie onmogelijk blijkt.

Exit mediation kan onder andere in de volgende gevallen zinvol zijn:

  • Bij het beëindigen van het dienstverband met wederzijds goedvinden
  • Bij beëindiging dienstverband tijdens proeftijd
  • Bij opzegging door de werknemer of de werkgever (na toestemming UWV werkbedrijf of kantonrechter)
  • Bij ontslag op staande voet
  • Bij ontslag om andere reden

Bij exit mediation zal ik altijd adviseren juridisch advies in te winnen alvorens de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Contact

Wilt u meer weten?

Neem contact met me op voor een gratis adviesgesprek.

+31 (0)6-29375548

Vormgeving: Web en Logo

* Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens.