Werkwijze arbeidsmediation

Dunant Mediation

Werkwijze

“Ik besluit niet, ik begeleid”

Eerste contact

Het eerste contact loopt vaak via mail of telefonisch. Soms zijn dit partijen zelf, en soms is dit een verwijzer.

Intake

Elke mediation start met een intake. Dit doe ik één-op-één. Ik kom met u kennismaken. U krijgt de gelegenheid om in een vertrouwelijk gesprek op hoofdlijnen te vertellen wat er in uw ogen speelt en vragen te stellen. Ik licht het proces van mediaton toe en welke uitgangspunten gehanteerd worden. Samen met u maak ik een eerste inschatting of uw casus geschikt is voor mediation.

Mediationovereenkomst

Als u besluit de mediation te starten bij DUNANT MEDIATION wordt er een mediationovereenkomst opgesteld. In deze overkomst tekenen partijen en ik voor bijvoorbeeld de geheimhouding. In deze overeenkomst tekent de mediator ook voor neutraliteit en onafhankelijkheid. Ook zaken als uurtarief en eventuele andere kosten worden vastgelegd. Deze mediationovereenkomst is verplicht om het traject van start te kunnen laten gaan.

Mediationbijeenkomsten

Na ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. De mediation vindt veelal plaats op een neutrale plek. Bij mij aan tafel krijgt u beide uitgebreid de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen. Gemiddeld vinden er 3-5 sessies plaats. Tijdens de mediation bedenkt u samen met de andere partij oplossingen, in een veilige omgeving. Uiteraard heeft u de gelegenheid om te toetsen of oplossingen haalbaar zijn.

Afronding

Als er tezamen een oplossing is gevonden, worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hier staan de gemaakte afspraken in. U ondertekent de afspraken allebei waarmee u verklaart u te houden aan de gemaakte afspraken. Als de vaststellingsovereenkomst is ondertekend is de mediation beëindigd.

Soms lukt het niet om tot afspraken te komen. De mediation wordt dan gestopt. U ontvangt een schriftelijke bevestiging.

Contact

Wilt u meer weten?

Neem contact met me op voor een gratis adviesgesprek.

+31 (0)6-29375548

Vormgeving: Web en Logo

* Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens.